Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Ακολούθως παρουσιάζονται οι βασικές αρχές του Γενικού κανονισμού για τα Προσωπικά Δεδομένα (ΓΚΠΔ – GDPR), όπως αυτός εφαρμόζεται από το fsthesprotias.gr

Ειδικότερα:

Α. Για την επικοινωνία και ειδικότερα για την έναρξη οποιασδήποτε συναλλαγής με το fsthesprotias.gr, είναι απαραίτητη από πλευράς του επισκέπτη-χρήστη, η γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών δεδομένων, όπως τα ακόλουθα:

Ονοματεπώνυμο
Διεύθυνση
Αριθμός τηλεφώνου
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Β. Τα δεδομένα που ο επισκέπτης-χρήστης δίνει στο fsthesprotias.gr σε καμία περίπτωση δεν αποκαλύπτονται σε τρίτα πρόσωπα και δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, πέραν της ολοκλήρωσης της συναλλαγής που επιθυμεί, εκτός κι αν αυτό επιβληθεί από κάποια Δημόσια Αρχή.

Γ. To  fsthesprotias.gr με το παρόν άρθρο ενημερώνει ότι εφαρμόζει τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα ασφαλείας για την ορθή διαχείριση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών-χρηστών του, όπως π.χ. χρήση password, χρήση λογισμικού προστασίας από κακόβουλο λογισμικό, χρήση πρωτοκόλλου κρυπτογράφησης των στοιχείων των μελών που επικοινωνούν μέσω της ιστοσελίδας, καθώς και των δεδομένων των επισκεπτών-χρηστών που διακινούνται μέσω του εταιρικού email:   info@fsthesprotias.gr

Δ. Ο επισκέπτης-χρήστης λαμβάνει γνώση ότι, αναφορικά με τα προσωπικά του δεδομένα, έχει τα εξής δικαιώματα:

α) Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα του: Το δικαίωμα να γνωρίζει αν τα δεδομένα του υφίστανται επεξεργασία, πώς και για ποιο σκοπό.
β) Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων του: Το δικαίωμα να ζητήσει διόρθωση των
προσωπικών του δεδομένων αν αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή.
γ) Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων του: Το δικαίωμα να ζητήσει διαγραφή ή κατάργηση των προσωπικών του δεδομένων υπό ορισμένες προϋποθέσεις.
δ) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων του: Το δικαίωμα να ζητάει τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων όταν συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις.

Μέσα από το άρθρο αυτό ο επισκέπτης-χρήστης λαμβάνει γνώση του τρόπου διαχείρισης του Γενικού Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Προσωπικά Δεδομένα (ΓΚΠΔ-GDPR), όπως αυτός εφαρμόζεται από το  fsthesprotias.gr και συναινεί στη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων όπως αναλύεται παραπάνω, κατά την συναλλαγή του με αυτό.

 

Χρήση cookies

O Διαδικτυακός Ιστότοπος μπορεί να χρησιμοποιεί ή να φιλοξενεί cookies για την εξατομίκευση των υπηρεσιών του προς τους επισκέπτες / χρήστες του. Τα cookies βοηθούν στη συλλογή δεδομένων για στατιστικούς λόγους ή για την εξατομίκευση της εμπειρίας του επισκέπτη / χρήστη κατά την περιήγηση του στον Ιστότοπο.  

Ο επισκέπτης/χρήστης του Ιστότοπου μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησης του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του Ιστότοπου είτε να μην αποδέχεται τη χρήση cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του Ιστοτόπου δεν επιθυμεί τη χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση σε ορισμένες από τις υπηρεσίες αυτές. Επίσης, ο Διαδικτυακός Ιστότοπος δύναται να καταγράψει και προς τούτο συναινεί ρητά ο επισκέπτης/χρήστης τη διεύθυνση IP του η οποία αξιοποιείται αποκλειστικά για τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.