Ο ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ

Σκοπός του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσπρωτίας είναι η προαγωγή της Φαρμακευτικής Επιστήμης καθώς και των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του, η μέριμνα για τη δημιουργία κοινού συναδελφικού πνεύματος και ομαλών σχέσεων μεταξύ των φαρμακοποιών, η πιστή τήρηση της νομοθεσίας που αφορά τους φαρμακοποιούς και ιδιαίτερα της κάθε φορά κρατικής διατιμήσεις στα φάρμακα, η εξομάλυνση των τυχόν διαφορών που υπάρχουν μεταξύ των μελών, η προσπάθεια τήρησης της επαγγελματικής τιμής και αξιοπρέπειας των μελών του συλλόγου και γενικά των φαρμακοποιών καθώς και η παροχή βοήθειας των εχόντων ανάγκη μελών και των οικογενειών τους.

Μέλη του φαρμακευτικού συλλόγου Θεσπρωτίας είναι όλοι οι φαρμακοποιοί που ασκούν νόμιμα την φαρμακευτική επιστήμη, είναι μόνιμα εγκατεστημένοι στην περιφέρεια του συλλόγου και είναι Έλληνες υπήκοοι.

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Κοντός Ιωάννης
Αντιπρόεδρος Φραγκίσκου Χαρίκλεια
Γραμματέας Κούτσικος Χρήστος
Ταμίας Τσόνου Μαρία
Μέλος Προβιδάκη Αγγελική